Blog

Nejčastější problémy se zámkem dveří

29. 5. 2023

 Jaké jsou nejčastější problémy, kterými vás zámek může potrápit? Existují nějaké způsoby jak se těmto problémům vyhnout? S našim stručným přehledem nejčastějších problémů se zámkem dveří bude péče o váš zámek hračka.

Jak se starat o zámek trezoru

15. 5. 2023

V případě trezoru je třeba věnovat péči zejména jeho pohyblivým částem. Pravidelný a profesionální servis zaručí správný chod vašeho trezoru a je menší finanční zátěží než nákladná oprava poškozeného trezoru.

non-stop k dispozici