Jak se starat o zámek trezoru

Způsob otevírání: Typy trezorových zámků

Čemu věnovat pozornost

V případě trezoru je třeba věnovat péči zejména jeho pohyblivým částem – pantům, rozvorovým mechanismům a zejména zámkům. Jak je popsáno výše, trezory lze odemykat klíčem, elektronicky nebo mechanickým kombinačním zámkem.

U trezorových klíčů pečlivě kontrolujte jejich stav. Pokud na nich objevíte trhlinky, ohyby, nalomení nebo odlomení zubu. Pokud zjistíte jakékoliv poškození, raději mi hned zavolejte. Rád vám pomůžu. Tyto klíče jsou poměrně choulostivé a křehké a je potřeba je chránit.

Trezor

V případě elektronických zámků může nastat problém při vybití baterie nebo opotřebení kontaktů na klávesnici. Pokud zapomenete kód k elektronickému zámku, kontaktujte mě, dokážu trezor nejen otevřít, ale případně ho pak i opravit.

Trezor s elektronickým zámkem

Pokud se vybije baterie u trezoru, který má baterii umístěnu vně, lze baterii snadno vyměnit. O něco složitější situace nastane v případě, že dojde k vybití baterie u trezoru, který má baterii umístěnou uvnitř, je důležité sledovat zdroj napájení. Nízké napětí bývá identifikováno blikáním kontrolky. Pokud se to stane, vyměňte okamžitě baterii za novou. V případě, že nestihnete baterii včas vyměnit, většina trezorů nabízí možnost nouzového otevření, například je u některých typů trezorů možnost připojit náhradní baterii na kontakt vyvedený vně trezoru, sejmutím krytu zámku aj. a následně vyměnit baterii standardním způsobem. V každém případě doporučujeme stav baterie sledovat a vyhnou se tak komplikacím a nutnosti volat odborníka a riskovat poškození trezoru.

U mechanických kombinačních zámků je nejčastějším problémem ztráta nastaveného kódu. V tomto případě bude nutné kontaktovat mě pro objednávku nouzového otevření trezoru. Uvedu trezor do funkčního stavu, abyste ho mohli i nadále používat.

Mechanický zámek trezoru

Servis trezoru

Pravidelný a profesionální servis zaručí správný chod vašeho trezoru a je menší finanční zátěží než nákladná oprava poškozeného trezoru. Mezi nejčastěji prováděné servisní úkony patří například:

non-stop k dispozici