Systém generálního klíče

Jako specialista na zámky v Brně s vámi vyřeším i systémem generálního klíče, který poskytuje vysokou úroveň zabezpečení, protože je sestaven přesně podle požadavků zákazníka.

Co je systém generálního klíče?

Systém generálního klíče je způsob zabezpečení objektu, který se označuje zkratkami SGK nebo dříve také SGHK. Základním principem je existence klíče, který dokáže odemknout kompletně všechny dveře zahrnuté v tomto systému. Dále jsou v tomto systému obsaženy také podřízené klíče, které již mají nějaká omezení a tak jsou určeny pro odemykání pouze některých dveří.

V rámci systému generálního klíče rozlišujeme následující úlohy využívaných klíčů:

Tento systém se nejčastěji využívá v soukromých a veřejných institucích, školách a firmách. Využití může nalézt ale také doma, chcete-li používat jednotné klíče, které pasují třeba k zámku do garáže a zahrady a podobně. Jednoduše se hodí tam, kde je třeba prostřednictvím klíče přidělit určitá práva pro přístup do konkrétních prostor objektu. Každá osoba obdrží klíč, kterým si může odemknout jen ty zámky, ke kterým je jí přidělen přístup, ostatní zámky tímto klíčem odemknout nemůže. Tímto způsobem lze tedy snadno zpřehlednit zámkové hospodářství a snížit počet potřebných klíčů.

Co vám nabízí systém generálního klíče:

non-stop k dispozici